Vse kategorije

 

 

PRAVILNO polnjenje, praznjenje in vzdrževanje akumulatorja

 

Vsaka vrsta akumulatorja se drugače polni, prazni in vzdržuje, zato je, za večjo življenjsko dobo samega akumulatorja, ZELO

pomembno kako nastavite minimum in maksimum napetosti. Optimalna temperatura delovanja akumulatorja je 25°C, kar pomeni, da v

celotni njegovi življenjski dobi pri konstantni temperaturi 25°C in pri pravilnem vzdrževanju (navedeno odspodaj), bo akumulator

dosegel svoj maksimum števila ciklov.

 

  • Pri klasičnih ciklično-kislinskih akumulatorjih je 600 ciklov,
  • pri AGM akumulatorjih je število ciklov 1000,
  • pri GEL pa kar 1300 ciklov.

*Opombe: podatki se nanašajo na SIGA akumulatorje

Pomembno je tudi dejstvo, da je akumulator celotno življenjsko dobo v suhem prostoru.

 

 

  1. Skladiščenje in vzdrževanje akumulatorja

Če akumulator nekaj časa ni priklopljen na sistem, ga je vseeno potrebno vzdrževati. Akumulator mora biti čist in suh, če ga skladiščite

dlje časa, pazite, da napetost ne pade pod 12,3V. Pravilno skladiščenje je 12,6V. Izpraznjen akumulator je potrebno NEMUDOMA

dopolnit, sicer se pojavijo nepopravljive napake ali uničenje akumulatorja. Posebej pomembno je, da očistite morebitno oksidiran polni

priklop.

 

 

  1. Polnjenje akumulatorja

Maksimalna napetost polnjenja akumulatorja je:

- 14,2V odprti akumulatorji

- 14,4V zaprti akumulatorji brez vzdrževanja

- 13,7V -13,9V AGM akumulatorji

- 14,2V -14,4V GEL akumulatorji

 

*Opombe: Akumulator se ne sme izprazniti pod 9,6V! Priporočena MINIMALNA napetost s strani proizvajalca pa je 10,8V.

 

 

Pri polnjenju je pomembno tudi to, da prvo priklopite negativni pol in šele nato pozitivni pol oziroma pri odklopu akumulatorja pa

najprej odklopite pozitivni pol in šele nato negativni. Za doseganje večje življenjske dobe in števila ciklov, je potrebno akumulator

napolniti do njegove maksimalne napetosti, ki je navedena zgoraj.

 

Napetost polnilnega telesa mora biti 15,6V!