PRIKLOP SONČNE ELEKTRARNE na omrežje

 

Kaj sploh je net-metering?

 

Net -metering = neto meritev in obračun električne energije 

Gre za trend sončne elektrarne, ki se v svetu vse bolj pojavlja. Pri tem zakonodaja omogoča, da si lahko postavite sončno elektrarno do 11kW moči. Bistvo sončnih elektrarn je predvsem v tem, da bistveno zmanjšate račun za električno energijo, z vidika okolja ohranjate okolje čisto,ste ekološko ozaveščeni, z vidika porabe električne energije pa je ta trend zelo ekonomično sprejemljiv.

 

Net - metering v praksi 

V praksi sončne elektrarne delujejo na osnovi števca elektirčne energije, ki se vrti v obe smeri. To pomeni, da proizvajalec električne energije podnevi oddaja v omrežje, ponoči pa troši elektirčno energijo iz omrežja.

 

Po zakonodaji, katera dovoljuje 11kW največjo dovoljeno moč sončne elektrarne, zadostuje ta enota moči vsem gospodinjstvom po Sloveniji, hkrati pa je ta opcija privlačna tudi za podjetja. 

 

 

Kaj potrebujemo, da priključimo napravo za samooskrbo?

 

Da se energija pravilno razporeja v omrežje na merilnem mestu, potrebujemo dvosmerni števec ter funkcijo daljinskega odčitvanja.

 

Razlogi za sončno elektrarno:

1. Ekološka naravnanost do okolja

2. Ekonomičnost za uporabnika

3. Sistem deluje brez izpustov in hrupa

4. Nedvisnost od države

                                                

Sončna elektrarna je primerna za vsako streho, ne glede na vrsto ali obliko kritine. Pri tem pa se vseeno priporočajo strehe/površine, katere so bolj obrnjene na jug, nimajo senčenj v okolici ter za objekte, kateri so statično močni. 

Seveda mora biti kritina dovolj močna/dobra, da bo prenesla dodatno obtežitev.