Dodatni stroški (razen investicijskih), katere je potrebno predvideti po priključitvi samooskrbe

 

Navadno si vsi uporabniki sončnih elektrarn tudi zavarujejo le te. Strošek zavarovanja je cca. 50EUR/letno.

Seveda po priključitvi se pojavijo tudi stroški vzdrževanja, ki pa niso tako veliki, saj sončna elektrarna kaj posebnega ne potrebuje. Na vsake dve leti, se ponavadi opravi tudi preventivni pregled pritrjenosti solarnih panelov na streho in delovanje razsmernikov. 

 

Kaj če proizvedemo premalo elektrike?

 

V primeru, da je bilo proizvedeno premalo elektrike, to pomeni, da bo dovedena elektrika večja od odvedene (gospodinjstvo ne pokriva vseh svojih potreb), bo lastnik sončne elektrarne dokupil električno energijo. Konec leta bo lastnik plačal razliko med letom dovedene in odvedene električne energije po tržni ceni po enotni tarifi (povprečje cene visoke in nizke tarife).

 

Kaj, če proizvedemo preveč elektrike?

 

V primeru, da je oddane več energije kor pa prejete (količina proizvedene električne energije je večja kot pa je poraba gospodinjstva), pa se ta višek podari dobavitelju električne energije (trgovcu).

 

Kakšna je dejanska poraba elektrike ob zaključku leta?

 

Dejansko porabo se obračuna ob zaključku koledarskega leta na način, da se upošteva razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo.

~ postavitev in priklop za samooskrbo je v prvi vsrti namenjena pokrivanju potreb gospodinjstev po električni energiji na lastnem nivoju, in ne proizvajanje viškov energije, kar pomeni da se prodaja proizvedeno elektično energijo.

 

Čiščenje in vzdrževanje

 

Čiščenje solarnih modulov ni potrebno, saj za to poskrbi dež. Četudi so malo zaprašeni, to ne vpliva na učinek solarnih panelov. V primeru, da so na modulih večji ptičji iztrebki, večje količine prahu ali druge umazanije (v bližini kamnolomov, makadamskih cest,ipd.), pa jih je potrebno občasno očistiti z navadno krpo in vodo. Še posebej bodite pozorni na umazanijo ob ROBU modula.

 

 

 

V primeru snega pozimi, običajno solarnih modulov ni potrebno čisiti, ker bo zaradi naklona le tega, sneg hitro zdrsel iz modulov.